نار استودیو

ما

ایده
اپلیکیشن
رویای

شما را میسازیم...

عکس اولیه

خدمات ما

برنامه نویسی اندروید

عکس اندروید

ساخت اپلیکیشن اندروید اختصاصی شما با بالاترین تکنولوژی های موجود اندروید.

برنامه نویسی اندروید و ای او اس

لوگو فلاتر

یک بار بنویس و همه جا استفاده کن، با فلاتر میتوانید با یک بار ساخت اپلیکیشن برای اندروید و ای او اس خروجی بگیرید.